FAQs Complain Problems

स्थानिय तहको निर्वाचन २०७९, खर्च विवरण वुझाउन छुट भएका उ‍म्मेदवारहरु सवै, जरिवाना मिनाहको लागी अनुरोधका लागी कालिका नगरपालिकाको कार्यालयमा तुरुन्त सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा ।