FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी सेवा करारमा बिभिन्न पदमा पदपूर्ति गर्ने सूचनाको स्वीकृत आवेदनहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।