FAQs Complain Problems

Lab reagent, lab materials र X ray film सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।