FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

उदयपुर सामुदायिक वन, फन पार्क, कालिका -०७

Read More

भिमवलि सामुदायिक वन, पार्क, कालिका -०५

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल चौँथो अधिवेशन, २९ पौष २०८०।

Read More

सहकारीको विवरण सम्बन्धमा।

दुध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रमको सम्झौताको लागी सूची प्रकाशन गरिएको वारे। थप जानकारीका लागी पशु सेवा शाखा ९८५५०५३९६० मा सम्पर्क गर्नुहुन।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य ।

आय व्यय विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा मिति २०७९/०४/०१-२०८०/०२/३२।

Pages

सुचना तथा समाचार

मालपोत तथा सम्पत्ती कर संकलन कार्य बन्द रहने वारे।
राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन एंव सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुले परिचयपत्र नवीकरण गराउने सम्बन्धी सुचना।
Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker वोलपत्रको खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिएको वारे।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा।
सहकारीको विवरण सम्बन्धमा।
दुध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रमको सम्झौताको लागी सूची प्रकाशन गरिएको वारे। थप जानकारीका लागी पशु सेवा शाखा ९८५५०५३९६० मा सम्पर्क गर्नुहुन।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य ।
आय व्यय विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा मिति २०७९/०४/०१-२०८०/०२/३२।
आ.व २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम।
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना"Supply and Delivery of office furniture materials"
प्रविधि हस्तान्तरणका लागि निवेदन माग सूचना।
दोस्रो कार्यकालको तेस्रो नगर सभा अधिवेशन आव्हान सम्बन्धमा।
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०२-१६।
कार्यपालिका वैठक निर्णय २०८०-०१-२१।
प्राबिधिक शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना"Supply and delivery of 4WD tractor with hydraulic trailer and water tanker".r
श्री सम्पुर्ण खानेपानी तथा सरसफाई र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वा सचिवज्यूहरु, आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक वजेट तथा योजना तर्जुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी