FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय।

Read More

कालिका भगवती माई मन्दिर।

Read More

सामुहिक तस्विर।

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशन २८ पौष २०७९।

Read More

भगेरि थान, कालिका-०९

Read More

उदयपुर सामुदायिक वन, फन पार्क, कालिका -०७

Read More

भिमवलि सामुदायिक वन, पार्क, कालिका -०५

Read More

नगर शभा,दोस्रो कार्यकाल चौँथो अधिवेशन, २९ पौष २०८०।

Read More

सुचना तथा समाचार

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना।
कार्यपालिका निर्णय २०८०-१०-२३।
Invitation for electronic bids for construction of different roads mentioned in notice.
कालिका नगरपालिकाको आधारभुत शिक्षा परीक्षा (कक्षा ८) सन्चालनको कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको वारे ।
अपाङ्गता भएका वयक्तिहरुलाई सहायता सामाग्री वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना ।
विपन्न एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सिप विकास तालिम र वस्तुगत टेवा कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धि सूचना ।
महिलाहरुका लागि निशुल्क हलुका सवारी चालक तालिम सम्बन्धमा।
निशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सन्चालन हुने सम्बन्धी सूचना।
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०९-२९।
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०९-२०।
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०८-२९।
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०७-२४।
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०६-३०।
कोभिड-१९ को संक्रमण सम्बन्धमा जरुरी सूचना।
श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सवै, कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ।
नगरवासीहरुका लागि लोक सेवा तयारी, फारम भर्ने प्रक्रिया एवं सेवा सम्बन्धी निशुल्क अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा।
सूचनाको हक सम्बन्धि ‌ऐन २०६४ को दफा ५(३) वमोजीम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०८०-०४-०१ देखी २०८०-०९-२९।
आ.व २०७९/८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको वारे ।

Pages

जन प्रतिनिधि र पदाधिकारी