FAQs Complain Problems

वडा .न.-१

 १. वडा अध्यक्ष सन्तवीर स्याङदान 9845056281 २. कार्यपालिका सदस्य सरस्वती खत्री 9808686269 ३. दलित महिला सदस्य लक्ष्मी परियार 9804299950 ४. सदस्य ओमकार खड्का 9862783971 ५. सदस्य जीवन लामा 9821132300

Nepali
Population: 
३९४२
Ward Contact Number: 
९८४५०५६२८१
Supporting Documents: 
वडाध्यक्ष सन्तवीर स्याङदान
कार्यपालिका सदस्य 	सरस्वती खत्री
दलित महिला सदस्य  लक्ष्मी परियार
 सदस्य 	ओमकार खड्का
 सदस्य 	जीवन लामा
Weight: 
0